Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ προχωρά στην ίδρυση Δικτύου Σχολείων με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ". Στο δίκτυο καλούνται να συμμετέχουν επίλεκτα σχολεία από όλη την Ελληνική επικράτεια και την Ομογένεια. Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός προτύπου και πρωτοποριακού διεθνούς δικτύου που θα λειτουργεί με τις καλύτερες διεθνείς προδιαγραφές.
Σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο δίκτυό μας μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στις διευθύνσεις polytrope.muse@gmail.com ή poetics999@gmail.com.

Βασικοί σκοποί του Δικτύου είναι οι εξής:

1)     Η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης (portal) για την ενημέρωση, ανταλλαγή ιδεών, συνεργασίες καθηγητών και μαθητών, εκπαιδευτικού υλικού, μαθητικών λεσχών, μαθητικού καφενείου κλπ.
2)     Οργάνωση Ημερίδων με θέμα «Schools for Tomorrow-Changing the Future» («Σχολεία του Αύριο-Αλλάζοντας το Μέλλον») σε διάφορα μέρη της Ελλάδος
3)     Συνέδριο με θέμα «Education in the 21st Century»
4)     Tηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Διαδικτυακός Σταθμός
5)     Πολιτιστικές, επιμορφωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
6)     Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από επίλεκτους καθηγητές
7)     Λέσχες Ανάγνωσης
8)     Διεθνείς συνεργασίες
9)     Πολιτιστικά οδοιπορικά και επισκέψεις σε χώρους ξεχωριστού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος
10)Speakers Bureau – δημιουργία τράπεζας με καθηγητές των Σχολείων του Δικτύου που θα παρουσιάζουν θέματα της ειδικότητός τους
11) Κάθε είδους συνεργασίες μεταξύ των Σχολείων του Δικτύου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.
12) Θέσπιση διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών για τους μαθητές, έκδοση μαθητικού περιοδικού.