Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

BRANCH OFFICES - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

H ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ.

ΙΔΡΥΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΙΔΡΥΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ.

ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ.

POLYTROPE MUSE IS A EUROPEAN ORGANIZATION REGISTERED AND HEADQUARTERED IN ATHENS - GREECE.

IT RESERVES THE RIGHT TO CREATE BRANCHES IN ANY GREEK REGION OR ANY REGION OF GREEK DIASPORA.

ALSO, IT RESERVES THE RIGHT TO CREATE BRANCHES IN ANY EUROPEAN STATE AND REGION WHERE MEMBERS OF THE ORGANIZATION ARE SERVED.