Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

PRESIDENT - BOARD OF DIRECTORS - ADVISORS - CONSTITUTION

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ ΔΙΕΘΥΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ 'Η ΤΡΙΕΤΗΣ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)


POLYTROPE MUSE IS ADMINISTERED AS FOLLOWS:

PRESIDENT (SERVES ALSO AS GENERAL DIRECTOR, CEO)

VICE-PRESIDENT

GENERAL SECRETARY

MEMBERS OF ADMINISTRATION

THE ABOVE MEMBERS SERVE A 5-YEAR OR A 3-YEAR SERVICE.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD (DISTINGUISHED MEMBERS OF INTERNATIONAL COMMUNITIES)

YOUTH COMMITEE