Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ERAFRICA: Home

ERAFRICA: Home:

'via Blog this'

EUROCONTROL - What is SESAR

EUROCONTROL - What is SESAR:

'via Blog this'

Covenant of Mayors

Covenant of Mayors:

'via Blog this'

ADAM - Leonardo da Vinci Projects and Products Portal

ADAM - Leonardo da Vinci Projects and Products Portal:

'via Blog this'

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων:

'via Blog this'

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας:

'via Blog this'

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ:

'via Blog this'

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Αναζήτηση εταίρων_Τατζικιστάν (6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος Tempus IV 2007-13) | Ανακοινώσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Αναζήτηση εταίρων_Τατζικιστάν (6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος Tempus IV 2007-13) | Ανακοινώσεις Πανεπιστημίου Πατρών:

'via Blog this'

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανακοινώσεις

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανακοινώσεις:

'via Blog this'


'via Blog this'

Tempus - Partners

Tempus - Partners:

'via Blog this'

Alliance / Association for european and atlantics integration Other

Alliance / Association for european and atlantics integration Other:

'via Blog this'

Shaikh Ebrahim Bin Mohammed Al-Khalifa Center

Shaikh Ebrahim Bin Mohammed Al-Khalifa Center:

'via Blog this'

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Citizenship - Programme Guide | EACEA

Citizenship - Programme Guide | EACEA:

'via Blog this'

EU FUNDS FOR THE BALKANS: EUROPE FOR CITIZENS - Action 1.2 - Citizen's projects and support measures

EU FUNDS FOR THE BALKANS: EUROPE FOR CITIZENS - Action 1.2 - Citizen's projects and support measures:

'via Blog this'

CfP: Europe for Citizens Action 1 – Measure 1.2 Networks of Twinned Towns (Deadline: 15.02.2012)

CfP: Europe for Citizens Action 1 – Measure 1.2 Networks of Twinned Towns (Deadline: 15.02.2012):

'via Blog this'

eu-intern the best place for internships, scholarships, jobs, with a lot of opportunities and free advice

eu-intern the best place for internships, scholarships, jobs, with a lot of opportunities and free advice:

'via Blog this'

ETF - European Training Foundation

ETF - European Training Foundation:

'via Blog this'

FP7 – a directory of all the projects involving Mediterranean partners

FP7 – a directory of all the projects involving Mediterranean partners:

'via Blog this'

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Multi-country and regional cooperation

Multi-country and regional cooperation:

'via Blog this'

CENTTRAL ASIA Education and research

Education and research:

'via Blog this'

Lifelong Learning Programme DEADLINES

Lifelong Learning Programme:

'via Blog this'

EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union | EACEA

EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union | EACEA:

'via Blog this'

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΒΗΜΑ - Η σημασία των προσωκρατικών φιλοσόφων σήμερα - πολιτισμός

ΤΟ ΒΗΜΑ - Η σημασία των προσωκρατικών φιλοσόφων σήμερα - πολιτισμός:

'via Blog this'

ΤΟ ΒΗΜΑ - Europa Nostra-ΕΤΕπ: Συνεργασία για την αναγέννηση της πολιτισμικής κληρονομιάς - πολιτισμός

ΤΟ ΒΗΜΑ - Europa Nostra-ΕΤΕπ: Συνεργασία για την αναγέννηση της πολιτισμικής κληρονομιάς - πολιτισμός:

'via Blog this'

CEU Institute for Advanced Study

CEU Institute for Advanced Study:

'via Blog this'

European University Institute - Europe's research institute for Economics, History, Law, Political and Social Sciences - European University Institute

European University Institute - Europe's research institute for Economics, History, Law, Political and Social Sciences - European University Institute:

'via Blog this'

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

seltisa.gr - ΔΑΝΤΗΣ ΑΛΙΓΚΕΡΙ-DANTE ALIGHIERI

seltisa.gr - ΔΑΝΤΗΣ ΑΛΙΓΚΕΡΙ-DANTE ALIGHIERI:

'via Blog this'

Cultural Association "TOUCH" - Motta Filocastro

Cultural Association "TOUCH" - Motta Filocastro:

'via Blog this'

Giovani per l'Europa , Association for Training, Exchanges and Intercultural Activities | GIOVANI PER L'EUROPA

Giovani per l'Europa , Association for Training, Exchanges and Intercultural Activities | GIOVANI PER L'EUROPA:

'via Blog this'

EUPOLIS Lombardy Region :: Monographs

Lombardy Region :: Monographs:

'via Blog this'

Europass, Centro Studi Europeo Florence Discount Booking. Italian Language School in Italy

Europass, Centro Studi Europeo Florence Discount Booking. Italian Language School in Italy:

'via Blog this'

Italian language courses and schools in Italy - Learn italian in Italy in the Marches

Italian language courses and schools in Italy - Learn italian in Italy in the Marches:

'via Blog this'

Home Page

Home Page:

'via Blog this'

Equal Society | Social Innovation Europe

Equal Society | Social Innovation Europe:

'via Blog this'

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

JPI-JHEP Joint Pilot Call | JPI on Cultural Heritage and global change

JPI-JHEP Joint Pilot Call | JPI on Cultural Heritage and global change:

'via Blog this'

Associazione culturale Fontes, Roma

Associazione culturale Fontes, Roma:

'via Blog this'

Lifelong Learning Programme

Lifelong Learning Programme:

'via Blog this'

The Jewish Agency for Israel homepage

The Jewish Agency for Israel homepage:

'via Blog this'