Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

EXPERTS BUREAU

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ τηρεί Διεθνές Μητρώο Διακεκριμένων Μελών με Υψηλή Τεχνογνωσία (Ακαδημαϊκοί και Τεχνοκράτες σε διάφορα αντικείμενα). Τα Μέλη αυτά διαθέτουν τεχνογνωσία σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Eαν είστε expert σε κάποιο κλάδο και επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Μητρώου στείλτε e-mail to poetics999@gmail.com (Attn: Dr. Panos Bosnakis) with a full CV.

POLYTROPE MUSE develops and maintains an Experts Bureau (Academics, Technocrats of various fields). Our Experts offer their expertise to Public and Private Organizations and Businesses in the EU and non-EU States and around the world. if you are an expert and you want to join us please send e-mail to poetics999@gmail.com (Attn: Dr. Panos Bosnakis) with a full CV.